NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Til harehundklubbene,

Vi ber om at ALLE harehundklubbenes medlemmer oppdaterer e-postadressene sine på «Min side».  Legg ut oppfordringen på hjemmesider og Facebook!

I raseringer og harehundklubber tilsluttet NHKF er det +/- 1500!! medlemmer som har feil e-postadresse i NKK-systemet.

Med vennlig hilsen

 

Norske Harehundklubbers Forbund
Mette Køhler Bjørkkjær
sekretær