NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Premieutdelingen kommer dessverre ikke til å gå som vi håpet, derfor blir diplomer, skjold og premier sendt i posten. Dere vil motta dette i slutten av mai.

Det er viktig at dere som får tilsendt championatskjold og premie for Årets Hund tar bilde av premie, hund og eier. Skriv ned noen ord og send alt på mail til ste-ruud@online.no, så får vi lagt det ut her på hjemmesiden.

Hilsen Jaktprøvekomiteen Norsk HHK