NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Resultatene fra Åpen prøver separat høsten 2020 er nå klare og godkjent fra NKK. (Prøvenummer 44-20034)

pdfPremieliste_Åpen_separat_høsten_2020_Norsk_HHK_Prøvenr._44-20034.pdf

Påmelding til Åpen prøver vinter 2021 gjøres på DogWeb på vanlig måte. Husk å kontakte prøveleder Dag Inge Bjørkevoll (99542598) etter påmelding for godkjenning/tildeling av dommer.