NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Årets Klubbmesterskap gikk Lørdag 19 November  .

Til årets prøve var det påmeldt 1 småhund og 4 støvere .

Føret var nok vanskelig i de øverste terrengene, med skare, snø og is, mens det

i de lavere terrengene var barmark.

Vinner Småhund klassen

Beagle Tyriberget Woody med eier Marion Evy Askeland .

Woody gjorde sine saker meget bra denne dagen og jaget 1 pr. på Hara og 1. pr på Rå.

Dette ga han til sammen 160 konkurranse poeng og 1 pr. på Hara og ble en verdig vinner av småhund klassen.

Støver

Finsk støver Prøyslias Jussie, eier Trine Oppsand

Dunker Benny, eier Mats Marka,

Finsk støver Solstrimmans Finn Ravelli, eier Raymond Aronsen.

Finsk støver Zeb, eier Bjørnar Bjørkevoll.

Vanskelig føre med skare og is gjorde sitt til at det å holde haran hundene hadde store problemer med å holde haran i gang.

Vinner av støverklassen.

1 Solstrimmans Finn Ravelli, eier Raymond Aronsen                             131 konkurranse poeng og 3. Åp  

2 Benny, eier Mats Marka                                                                          128 konkurranse poeng og 3. Åp

3 Zeb, eier Bjørnar Bjørkevoll                                                                      82 konkurranse poeng og 0. Åp

4 Jussie, eier Trine Oppsand                                                                        15 Konkurranse poeng og 0. Åp

Vi håper flere vil være med på klubbmesterskapet neste år, vi ønsker da og også å legge vekt på det sosiale med overnatting og litt godt å spise.

Vil takke dommerne som stilte opp og spesielt Kristian Stubberud som la tingene til rette foran prøven.

Hilsen Dag Inge