NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Til Jaktprøvedommere i Norsk Harehundklub

Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård.

I den forbindelse ønsker vi at du som dommer kommer med innspill på hva som bør endres/tilføyes i denne revisjonen. Det er dere som er premissleverandører i avlsarbeidet vårt gjennom de poeng som settes i bedømmelsen under en jaktprøve.

Husk at formålet med jaktprøvene våre er å prøve hundene våre og premiere de egenskapene en vil bygge videre på i avlsarbeidet for å få frem hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur.

Kapitlene som skal revideres er 4 til og med 11.

Forslag til endringer sendes til arild.nygard52@gmail.com innen 1. juni 2022.