NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Her er signert RS protokoll fra NHKFs RS som ble avholdt på Sanner Hotell på 22 og 23.04.2023

Lørdag var det tradisjonen tro temamøte

RS- protokoll 2023 NHKF – signert

Norsk hadde fremmet en sak til årets RS, Endringer i championat reglene for støver på REV. Et enstemmig NHKF styre var i mot innføring av barmarks krav for å oppnå NJCH på rev for støvere. Etter en debatt runde var det klart for avstemning. Styrets innstilling om å ikke støtte forslaget falt med 11 stemmer mot 49 stemmer.  Les mer under sak 6a i protokollen.