NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Dommermøte 28.mars

Det blir dommermøte for vinterens jaktprøver tirsdag 28.mars kl. 18:00 hos Dag Inge Bjørkevoll i Hjortefaret 10. Alle som har dømt en eller flere hunder i vinter bør komme.

Oppdateringskurs for ettersøksdommere og nye kandidater.

Oppdaterings kurs for ettersøksdommere og nye kandidater. KG ettersøk avholder oppdateringskurs for ettersøksdommere. Nye kandidater som ikke har hatt teori kurs, oppfordres til å bli med.Kurset vil bli avholdt på Teams med max 20 deltakere og dommere som ikke har hatt oppdateringskurs de siste årene, vil bli prioritert sammen med kandidater som skal begynne sin […]

Dommermøte 14.januar 2020

Det avholdes dommermøte i Norsk Harehundklub tirsdag 14.01.2020 kl.18:00 for prøve 44-19009 Åpen, sep.10.09.2019 – 23.12.2019. I henhold til nytt regelverk skal dommermøtet avholdes senest fire uker etter prøvens slutt. Møtestedet er i lokalene til Essential MC i Ramstadveien 42. Inngang er sort dør på nordenden av driftsbygningen. Det serveres pizza med drikke til møtet. […]

Dommerkurs

Dommerkurs 12-14 mai på Viubråtan . Hadeland HK og Norsk HK har igjen hatt et godt samarbeid under kurset . Vi hadde elever fra Vestoppland. , Hadeland. , Østfold og Norsk HK 12 nye dommerelever i dyp konsentrasjon under søndagens eksamen. Vi ønsker alle Lykke til videre.

Dommerkurs

Det ble den 5-6-7 juni arrangert intensivkurs for jaktprøvedommere. Arrangører var Norsk HHK og Hadeland HHK. Det deltok 10 stykker fra klubbene Norsk, Hadeland, Romerike, Gudbrandsdal og Østfold. Instruktører var Dag Inge Bjørkevoll, Arild Nygård og Sigmund Johansen fra Norsk samt Tom Høibakk og Carl Johan Rimstad fra Hadeland. Det var samlet enighet om at dette hadde […]

Dommerliste

Jaktprøvedommere_Norsk_HHK_4.april_2022.pdf

Dommerkurs

Utdannelse av nye jaktprøvedommere skjedde helgen fra fre 14 juni til søndag 16 juni . Dette var et samarbeid med Hadeland Harehundklubb som samlet 9 deltagere Fredag.Kl19 kom de nye elevene til Viubråtan på Harestua hvor de skulle bruke helgen til utdannelsen .Første kvelden ble brukt til etikk for jaktprøvedommere og en del spørsmål om […]