NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Alle prøvetyper er innstilt 9.-16. september

Til alle NKKs klubber og forbund HS innstilte alle terminfestede arrangementer 9. – 16. september 2019 i eget HS-vedtak 9. september. I tillegg anbefalte NKK klubber og forbund å innstille/utsette arrangementer helgen 6. – 8. september. Avhengig av utviklingen fremover i tid, vil flere arrangementer kunne bli innstilt.   Påmeldingsavgifter og vurdering av evt. tilbakebetaling […]

Hastevedtak gjort av Hovedstyret i NKK

64– Alvorlig sykdom hos hund i Norge Hovedstyret ser med alvor på omfanget av hunder som er blitt alvorlig syke og flere hunder har dødd. Hovedstyret delegerer til administrerende direktør og styreleder å innstille alle terminfestede arrangementer (prøver, utstillinger mv) umiddelbart for en periode på 14 dager frem i tid, dersom det avkreftes at sykdommen […]