NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Norgesmesterskapet for småhunder 2021

  Norgesmesterskapet for Småhunder (Beagle og Drever) arrangerses av Hadeland Harehundklubb og Norsk Harehundklub  5.-7 november. Stamkvarter for prøven er Åstjern Hyttetun, Brandbu.  Klikk her for deltagerliste.    

Alle prøvetyper er innstilt 9.-16. september

Til alle NKKs klubber og forbund HS innstilte alle terminfestede arrangementer 9. – 16. september 2019 i eget HS-vedtak 9. september. I tillegg anbefalte NKK klubber og forbund å innstille/utsette arrangementer helgen 6. – 8. september. Avhengig av utviklingen fremover i tid, vil flere arrangementer kunne bli innstilt.   Påmeldingsavgifter og vurdering av evt. tilbakebetaling […]

Hastevedtak gjort av Hovedstyret i NKK

64– Alvorlig sykdom hos hund i Norge Hovedstyret ser med alvor på omfanget av hunder som er blitt alvorlig syke og flere hunder har dødd. Hovedstyret delegerer til administrerende direktør og styreleder å innstille alle terminfestede arrangementer (prøver, utstillinger mv) umiddelbart for en periode på 14 dager frem i tid, dersom det avkreftes at sykdommen […]

Småhundsatsing i Norsk HHK

  Til eiere av småhunder!  Norsk Harehundklub ønsker å satse mer på småhundene og deres eiere, målet er å få til en årlig småhundprøve (SP) i Norsk HHK på sikt. For å få til dette er det et par ting vi må fokusere på: -En alt for liten andel av småhundeierene er med i styret […]