NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

For de av dere som ønsker å melde hunden deres på åpen separat prøve i Norsk Harehundklub gjør følgende:

1. Gå inn på Dogweb,velg Åp separat og betal/meld på hund. Prøvenummer er 44-23008. Prøvetid: 10.09.2023 – 23.12.2023

2. Avtal med Stian Aas Tlf.95256416 eller mail:tigsveis@online.no om tid og sted når du ønsker å starte. Prøvedeltager kan skaffe dommer og prøveterreng selv, men det må godkjennes av Stian Aas minimum 2 dager før du starter.

3. Dommer sender bilde av skogsprotokoll til Stener Ruud (91304541) etter gjennomført prøve. Ved andre spørsmål ring eller send mail/sms til Stian Aas.

NB! Husk krav om sauerenhetsbevis fram til 1.oktober

Mvh.

 Jaktprøvekomiteen Norsk Harehundklub.

Resultatene fra høstens åpenprøver var meget gode. Av 20 startende hunder ble det 14×1ÅP, 2×2 ÅP, 1×3ÅP og 3×0 ÅP. Vi gratulerer!

pdfPremieliste_Åpenprøver_høst_2022_Norsk_HHK.pdf

Norsk HHK sin Spredte Eliteprøve som skulle avholdes 8. – 11. desember 2022 må dessverre avlyses grunnet alt for skarpt skareføre i terrengene. 

NM 2022 Nordmarka

NM dagene er er over og det ble et meget vellykket arangement. Nordmarka viste seg fra sin beste side, med et ørlite strøk nysnø dagen før prøven. Gode prestasjoner preget begge prøvedagene, men som vanlig er noen hunder bedre ennn andre. Vinner og Norgesmester ble Finsk Støver TS-Affi til Jan Olav Smerud, sølvet gikk til Finsk Støver Slåttemyras Jarkko til Terje Nordbø, bronsen gikk til Dunker Torann til Knut Rønningen. Gratulerer til alle!

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til dette mesterskapet på et eller annet vis, det være seg dommere, hundeeiere, kjentmenn, prøveleder, NKK representant, sponsorer osv. 

Pallen NM 2022

pdfResultatliste_NM2022.pdf

Til Jaktprøvedommere i Norsk Harehundklub

Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård.

I den forbindelse ønsker vi at du som dommer kommer med innspill på hva som bør endres/tilføyes i denne revisjonen. Det er dere som er premissleverandører i avlsarbeidet vårt gjennom de poeng som settes i bedømmelsen under en jaktprøve.

Husk at formålet med jaktprøvene våre er å prøve hundene våre og premiere de egenskapene en vil bygge videre på i avlsarbeidet for å få frem hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur.

Kapitlene som skal revideres er 4 til og med 11.

Forslag til endringer sendes til arild.nygard52@gmail.com innen 1. juni 2022.

Resultatene fra Åpen prøver separat høsten 2021. Gratulerer!

pdfPremieliste_Åpen_prøver_høst_2021_etter_konkurransepoeng.pdf

Fantastiske resultater på årets spredte eliteprøve. Vi gratulerer!

pdfpremieliste.pdf