NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Dommermøte 28.mars

Det blir dommermøte for vinterens jaktprøver tirsdag 28.mars kl. 18:00 hos Dag Inge Bjørkevoll i Hjortefaret 10. Alle som har dømt en eller flere hunder i vinter bør komme.

Årsmøtepapirer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Harehundklub torsdag den 16.mars kl. 19:00 på Folkets Hus, Hagan. Vedlagt er alle relevante årsmøtepapirer. Årsmøteinnkalling_NHK_2023 Årsmøte_NHK_2022_beretning NHK_Lagerliste_2022 NHK_Arsresultat_2022 NHK_Balanse_2022_-_signert NHK_Revisjonsrapport_2022_signert

Årsmøte Norsk Harehundklub 2023

Årsmøte avholdes 16.03.2023 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal. Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 27. februar. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 16. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com Forslag […]

Minner om medlemsmøte Norsk Harehundklub 16. august

16. august kl. 18.00 inviterer vi til medlemsmøte i Folkets hus på Hagan. Ta gjerne med ektefelle og barn, vi spanderer pizza og minreralvann. Fint om dere går inn på Facebook siden vår og krysser av for om dere ønsker å komme.       

Camp Villmark 2022

Camp Villmark er over for denne gang og en slik messe gjør seg ikke selv! Det ligger mange dugnadstimer med forberedelser, rigging av utstyr, arbeid på stand og nedrigging for å få til et vellykket resultat. Det skal skaffes inn hundeekvipasjer til raseparaden for våre raser tilsluttet NHKF. For å få til dette så trengs […]