NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Årsmøte 2022 Norsk Harehundklub

I overenstemmelse med klubbens lover innkalles det til Årsmøte for beretningsåret 2021 i Norsk Harehundklub.  Folkets Hus, Hagan, 15. mars kl. 19.00. Forslag på kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4uker før møtedato. Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. NB! Dersom møtet […]

Medlemskontigent

Medlemskontingent 2022 I disse dager vil dere motta krav på medlemskontingenten for 2022. Kontingenten for 2022 er på kr. 694,- og dekker andel til NKK, NHKF og NHK Betalingsfrist: 18.01.2022 Dere kan også benytte «Min side» på nkk.no, der finner dere ubetalte krav på «ditt medlemskap». Vennligst gi beskjed til medlemsansvarlig Stian Aas dersom dere […]

Oppdateringskurs for ettersøksdommere og nye kandidater.

Oppdaterings kurs for ettersøksdommere og nye kandidater. KG ettersøk avholder oppdateringskurs for ettersøksdommere. Nye kandidater som ikke har hatt teori kurs, oppfordres til å bli med.Kurset vil bli avholdt på Teams med max 20 deltakere og dommere som ikke har hatt oppdateringskurs de siste årene, vil bli prioritert sammen med kandidater som skal begynne sin […]

Dressurkurs 2021 går som planlagt fra 6.mai.

Da har vi gleden av å informere om at årets dressurkurs avholdes som planlagt, meld dere på! Årets dressurkurs starter torsdag 6.mai, Cecilie Sundtveten og Steinar Elgrud vil være instruktører. Vi møtes på bensinstasjonen på Kjul i Nittedal kl. 18:00 for felles kjøring til Sagtomta. Pris kr. 500.- for medlemmer og kr. 750.- for ikke […]

Dressurkurs 2021

Årets dressurkurs starter torsdag 6.mai, Cecilie Sundtveten og Steinar Elgrud vil være instruktører. Vi møtes på bensinstasjonen på Kjul i Nittedal kl. 18:00 for felles kjøring til Sagtomta. Pris kr. 500.- for medlemmer og kr. 750.- for ikke medlemmer. Betales til konto 1620 09 34648. Vi gjør oppmerksom på at kurset vil bli avlyst hvis […]

Årsmøte 2021 avholdes på Varpet Fotballbane 5. mai kl. 19.00

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post: varingskollen62@hotmail.com Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 […]

Annerledes året 2020

Annerledesåret 2020  For de fleste av oss, ble 2020 et veldig annerledes år enn det vi så for oss på denne tiden i fjor. Året har for mange vært preget av mye usikkerhet og mange utfordringer. Avlyste årsmøter, premieutdelinger, medlemsmøter, utstilling og jaktprøver er bare noe av dette som Corona viruset har sørget for. Tillitsvalgte har […]