NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Camp Villmark avlyst

Pressemelding: Norges Varemesse avlyser alle arrangementer ut april 2020 Norges Varemesse avlyser alle arrangementer på Lillestrøm ut April. Tiltaket iverksettes i samråd med kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland, som i dag har fattet vedtak om at alle arrangementer i denne perioden avlyses. – Dette er et forebyggende tiltak og for å hindre smitte i forbindelse med […]

Årsmøte avholdes 17. mars 2020, Folkets Hus Hagan kl 18.30.

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post  til Dag Inge Bjørkevoll. Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i […]

Dommermøte 14.januar 2020

Det avholdes dommermøte i Norsk Harehundklub tirsdag 14.01.2020 kl.18:00 for prøve 44-19009 Åpen, sep.10.09.2019 – 23.12.2019. I henhold til nytt regelverk skal dommermøtet avholdes senest fire uker etter prøvens slutt. Møtestedet er i lokalene til Essential MC i Ramstadveien 42. Inngang er sort dør på nordenden av driftsbygningen. Det serveres pizza med drikke til møtet. […]

Julen 2019

Julen 2019 For Norsk Harehundklubb har  året 2019 inneholdt det meste; lederskifte ble det tidlig i høst da fungerende leder meddelte valgkomiteen at han trakk seg av personlige grunner og undertegnede i kraft av å være nestleder måtte overta klubba og ledervervet. Ingen stor dramatikk i dette, men litt utfordringer blir det alltid når personer blir […]

Lederskifte i NHK

Til medlemmene i NHK . Jeg har i dag hatt en telefonsamtale med formann i NHK Reinert Vikan . Han meddeler meg at han ønsker og trekke seg som leder i klubben , dette av personlige grunner . Han har gitt en skriftlig oppsigelse av sitt verv , noe valgkomiteen har tatt til etterretning . […]

Dressurkurs 2019

Årets dressurkurs ble avholdt hos Sundtveten våren/sommeren 2019. Instruktør var Trine Opsand som nylig ble utdannet jakthund dressur instruktør. Nytt for mange var at første kurskveld var teori med utgangspunkt i NJFF sin nye bok «Dressur av jakthunder». Veldig informativt og nyttig for deltagerene å ha litt teoretisk ballast før den praktiske delen av kurset […]

CampVillmark 2018

Camp villmark. 3 travle dager på messa er  over . Standen har blitt mye besøkt og vi har informert om harahunder og harajakt og vervet medlemmer disse dagene. Takk til alle som har bidratt og spesielt til Jan Ove som har hatt ansvaret i forkant og under messa .

Medlemskontigenten 2019 VIKTIG MELDING

Tilharehundklubbene og raseringene Dette gjelder medlemmer av:Finskstøverforeningen NorgeHamiltonringenLuzernerringenSchweizerringen I forbindelse med oppdatering av klubbadm ang kontingent for 2019 gjorde disse raseringene en feil, som resulterte i at alle som er medlem i disse ringene fikk kr 0,- i ringkontingent for 2019!! 2/1-19 ble feilen oppdaget av NHKF og leder tok kontakt med IT hos NKK, […]

Medlemsmøte med premieutdeling for sesongen 2017/18

Medlemsmøte med utdeling av premier for ÅP separat, RR prøver og kåring av årets hund sessongen 2017/18 ble avholdt 24. april i Varpe Fotbalklubb sine lokaler i Hakadal. Over 30 fremmøtte hadde en meget hyggelig kveld med kaffe, nystekte vafler og loddsalg. Vaffelpressa ble styrt med stø hånd av Bjørkevoll senior og ungdomsgruppa haddde som […]