NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Signert RS-protokoll 2023, NHKF

Her er signert RS protokoll fra NHKFs RS som ble avholdt på Sanner Hotell på 22 og 23.04.2023 Lørdag var det tradisjonen tro temamøte RS- protokoll 2023 NHKF – signert Norsk hadde fremmet en sak til årets RS, Endringer i championat reglene for støver på REV. Et enstemmig NHKF styre var i mot innføring av […]

Årsmøtepapirer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Harehundklub torsdag den 16.mars kl. 19:00 på Folkets Hus, Hagan. Vedlagt er alle relevante årsmøtepapirer. Årsmøteinnkalling_NHK_2023 Årsmøte_NHK_2022_beretning NHK_Lagerliste_2022 NHK_Arsresultat_2022 NHK_Balanse_2022_-_signert NHK_Revisjonsrapport_2022_signert

Endring i championatreglene

Endringer i Championatregler for støver og småhunder gjeldene fra 01.01.2021. Dere som etter denne dato har oppådd gjeldene krav til championat kan søke NKK om tildeling av championatittel. Endring i NKKs trykte/nett regelverk vil komme så fort alle endringer er ferdig behandlet i Hovedstyret. Endringer_Championatregler_gjeldende_fra_01.01.2021

Vedtekter

Norsk_Harehundklub_vedtekter_2018.pdf    

Jaktprøvekomité

Stian Aas Leder Jaktprøvekomiteenmailto: tigsveis@online.no – Mobil: 99542598

Utstillingskomité

Cecilie Sundtveten Leder utstillingskomiteencecilie@sundtveten.no – Mobil: 93099020

Styre og komitemedlemmer

Arild Nygård Leder, Sekretærarild.nygard52@gmail.com – Mobil: 48000475 Stian Aas Nestleder/medlemsansvarligtigsveis@online.no – Mobil: 95256416 Kari Lybæk Økonomiansvarligkari@blue-c.no – Telefon: 64872522 – Mobil: 92831125 Cecilie Sundtveten Styremedlem, leder utstillingskomiteencecilie@sundtveten.no – Mobil: 93099020 Håkon Galby Styremedlemhgalb@gmail.com – Mobil: 95752404 Bjørnar Bjørkevoll Styremedlembbjorkevoll@outlook.com – Mobil: 48110140 Kristian Stubberud Styre/varamedlem  kristian.stubberud@statnett.no – Mobil: 90741765 Tomas Blakseth Styre/varamedlemtoadl-bl@online.no – Mobil: 98227729

Norsk Harehundklub er en lokal harehundklub med Oslo området som nedslagsfelt. 

Klubben ble stiftet 28 november i 1902 under navnet «specialklub for norske harehunde» . Klubben fikk dagens navn den 15 april i 1926. Klubben var fra begynnelsen riksdekkende da den var den første klubben for harehunder. Norsk Harehundklub har som sine fremste oppgaver og videreføre den kulturarven jakt med drivende hund er. Denne oppgaven skjøttes gjennom avholdelse av utstillinger, jaktprøver og øvrige aktiviteter […]

PERSONVERN

Norsk Harehundklub («vi») respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg. HVILKE OPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVORDAN VI BRUKER DEMVi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider […]