NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Årsmøtepapirer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Harehundklub torsdag den 16.mars kl. 19:00 på Folkets Hus, Hagan. Vedlagt er alle relevante årsmøtepapirer. Årsmøteinnkalling_NHK_2023 Årsmøte_NHK_2022_beretning NHK_Lagerliste_2022 NHK_Arsresultat_2022 NHK_Balanse_2022_-_signert NHK_Revisjonsrapport_2022_signert

Årsmøte Norsk Harehundklub 2023

Årsmøte avholdes 16.03.2023 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal. Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 27. februar. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 16. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com Forslag […]

Minner om medlemsmøte Norsk Harehundklub 16. august

16. august kl. 18.00 inviterer vi til medlemsmøte i Folkets hus på Hagan. Ta gjerne med ektefelle og barn, vi spanderer pizza og minreralvann. Fint om dere går inn på Facebook siden vår og krysser av for om dere ønsker å komme.       

Årsmøte 2022 Norsk Harehundklub

I overenstemmelse med klubbens lover innkalles det til Årsmøte for beretningsåret 2021 i Norsk Harehundklub.  Folkets Hus, Hagan, 15. mars kl. 19.00. Forslag på kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4uker før møtedato. Forslag eller saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. NB! Dersom møtet […]

Medlemskontigent

Medlemskontingent 2022 I disse dager vil dere motta krav på medlemskontingenten for 2022. Kontingenten for 2022 er på kr. 694,- og dekker andel til NKK, NHKF og NHK Betalingsfrist: 18.01.2022 Dere kan også benytte «Min side» på nkk.no, der finner dere ubetalte krav på «ditt medlemskap». Vennligst gi beskjed til medlemsansvarlig Stian Aas dersom dere […]

Årsmøte 2021 avholdes på Varpet Fotballbane 5. mai kl. 19.00

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post: varingskollen62@hotmail.com Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i hende/poststemplet senest 4 […]