NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Årsmøte avholdes 17. mars 2020, Folkets Hus Hagan kl 18.30.

Vi minner om fristen for innsending av forslag /saker til årsmøtet: Forslag på kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. Sendes til Dag Inge Bjørkevoll, Hjortefaret 10, 1488 Hakadal eller på e-post  til Dag Inge Bjørkevoll. Forslag eller saker som medlemmer ønsker behandlet i møtet må være styret i […]

Medlemskontigenten 2019 VIKTIG MELDING

Tilharehundklubbene og raseringene Dette gjelder medlemmer av:Finskstøverforeningen NorgeHamiltonringenLuzernerringenSchweizerringen I forbindelse med oppdatering av klubbadm ang kontingent for 2019 gjorde disse raseringene en feil, som resulterte i at alle som er medlem i disse ringene fikk kr 0,- i ringkontingent for 2019!! 2/1-19 ble feilen oppdaget av NHKF og leder tok kontakt med IT hos NKK, […]

Medlemsmøte med premieutdeling for sesongen 2017/18

Medlemsmøte med utdeling av premier for ÅP separat, RR prøver og kåring av årets hund sessongen 2017/18 ble avholdt 24. april i Varpe Fotbalklubb sine lokaler i Hakadal. Over 30 fremmøtte hadde en meget hyggelig kveld med kaffe, nystekte vafler og loddsalg. Vaffelpressa ble styrt med stø hånd av Bjørkevoll senior og ungdomsgruppa haddde som […]