Campvillmark 24.3-26.3

Nok en gang er vi klare for CampVillmark, dere finner oss i Hall C, stand 02-52 fra fredag til søndag. Kom innom og slå av en hyggelig prat om jakt og harabikkjer, søndag er det raseparade for våre flotte støver og småhund raser med Kåre Ødemark som speaker. Vel møtt!

Endring i championatreglene

Endringer i Championatregler for støver og småhunder gjeldene fra 01.01.2021. Dere som etter denne dato har oppådd gjeldene krav til championat kan søke NKK om tildeling av championatittel. Endring i NKKs trykte/nett regelverk vil komme så fort alle endringer er ferdig behandlet i Hovedstyret. Endringer_Championatregler_gjeldende_fra_01.01.2021

Høringsmøte nye jaktprøveregler

Klubbens dommere innkalles til høringsmøte. Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård NHKFs 1. høringsutkast er sendt ut til klubbene på høring, […]

Julehilsen fra styret

2022 er det vi kan kalle for et normal år dvs at alle planlagte aktiviteter har latt seg gjennomføre. Utstillingen vår i april trakk ca 80 hunder noe som vi er godt fornøyde med. Dessverre sliter vil litt som klubb med sterkt reduserte muligheter for å kunne gjennomføre vår jaktprøver. Vi har mistet muligheten i […]

NKK justerer prisene på sine tjenester fra 01.01.2023

NKK setter opp priser på alle helse – og registreringstjenester, påmeldinger til utstillinger og aktiviteter mv. fra nyttår. Prisøkningen vil være på 6,3%, og er basert på utvikling av konsumprisindeksen (SSB) i perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022. Prisene på de ulike tjenestene justeres med utgangspunkt i bestillingstidspunkt for tjenestene/ påmeldingene.Også grunnkontingent justeres med […]

Kurs for nye jaktprøvedommere

Norsk Harehundklub avholder kurs for nye jaktprøvedommere en helg før ferien. Interesserte kan kontakte Dag Inge Bjørkevoll på tlf. 99542598.