NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Vårmøte med premieutdeling

Under vårmøtet ble det avholdt premieutdeling for Åpen prøvene i 23/24, Nittedalsprøva 23 og kåring av Årets Hund 23. Under Åpen prøvene ble det oppnådd 14 premieringer som fordelte seg på 10 1. premier, 1 2. premie og 3 3. premier. Nittedalsprøven ble vunnet av SG Nita  tilhørende Tom Espen Trangsrud med 376 Kp. Årets […]

CampVillmark 15-17.mars

Nå nærmer det seg årets høydepunkt for oss som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv. Norsk Harehundklub har også i år stand på @camp villmark hvor vi står for Norske Harehundklubbers Forbund. Dere finner oss i hall C -C03-50 ved Vom og Hundemat arenaen. På lørdag er det rase parade hvor harehund rasene under […]

Årsmøte Norsk Harehundklub 2024

Årsmøte avholdes 27.02.2024 kl. 19.00 på Folkets Hus. Hagan i Nittedal.Innkalling med saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett, innkomne forslag og forslag på valgene blir utsendt til medlemmenes registrerte e-post hos NKK, senest 6. februar. Saker som medlemmene ønsker behandlet, skal være styret i hende senest 1. Februar. saker bes sendes til styret på arild.nygard52@gmail.com Forslag til […]

DM distrikt 5 er avlyst

Prøveledelsen har i samråd med terrengsjef i kveld 06.11.2023 kommet til den beslutningen at prøve med ref. nr. 46-23027 DM distrikt 5 ikke kan la seg gjennomføre grunnet snøforhold og livsfarlige isforhold på skogstjern og mindre vann i prøveterrengene. Snødybden i terrengene  som ligger fra 350-650 moh. varierer fra 25-45 cm med våt tung snø […]

Signert RS-protokoll 2023, NHKF

Her er signert RS protokoll fra NHKFs RS som ble avholdt på Sanner Hotell på 22 og 23.04.2023 Lørdag var det tradisjonen tro temamøte RS- protokoll 2023 NHKF – signert Norsk hadde fremmet en sak til årets RS, Endringer i championat reglene for støver på REV. Et enstemmig NHKF styre var i mot innføring av […]